Innehållsleverantör & användningspolicy (“Policy”)

Genom att använda vår webbplats godkänner du denna policy – vänligen läs noggrant


Denna policy gäller din användning av vår webbplats och allt innehåll på vår webbplats. Den formar en del av ditt avtal med oss. Denna policy anger vad som är och vad som inte är tillåtet på våra webbplatser.

§ 1

Använd inte vår webbplats för annat än ditt eget personliga bruk och sälj inte, hyr, överför eller dela ditt konto eller annat innehåll från din användning av vår webbplats till eller med någon annan.

§ 2

Ange inte falsk information vid kontoregistrering och använd inte någon annans information eller innehåll utan tillåtelse.

§ 3

Använd endast vår webbplats på ett sätt och för ett ändamål som är lagligt.

§ 4

Ladda inte upp, dela, visa eller publicera innehåll på vår webbplats som är olagligt, bedrägeri, ärekränkande, hatfullt, diskriminerande, hotfullt eller trakasserande, eller som uppmuntrar eller främjar våld eller olaglig aktivitet.

§ 5

Använd inte vår webbplats på något sätt som kan utnyttja, skada eller försöka till att utnyttja eller skada någon under 18 år, till exempel genom att utsätta dem för olämpligt innehåll.

§ 6

Ladda inte upp, dela, visa eller publicera innehåll på vår webbplats som:

a. visar, inkluderar eller hänvisar till:

i. en individ under 18 år (eller som generelt hänvisar till individer under 18 år); eller

ii. någon annan person än dig själv och du kommer att bekräfta och ge skriftligt samtycke, om så krävs, att du är minst 18 år gammal;

b. visar, marknadsför, annonserar eller hänvisar till:

i. skjutvapen, vapen eller varor vars försäljning, innehav eller användning omfattas av förbud eller restriktioner;

ii. droger eller drogtillbehör;

iii. självskadebeteende eller självmord;

iv. incest;

v. tidelag

vi. våld, våldtäkt, bristande samtycke, hypnos, berusning, sexuella övergrepp, tortyr, sadomasochistiskt övergrepp eller hardcore bondage, extrem fisting eller könsstympning;

vii. nekrofili;

viii. urin, scatologiskt eller avföringsrelaterat material;

ix. eskorttjänster, sexhandel eller prostitution;

c. innehåller oönskat sexuellt innehåll eller oönskat språk som sexuellt objektifierar en annan användare eller någon annan på ett icke-konsensuellt sätt, eller innehåller falskt eller manipulerat sexuellt innehåll i förhållande till en annan användare eller någon annan;

d. innehåller, marknadsför, annonserar eller hänvisar till hatprat (det vill säga innehåll som syftar till att förakta, förnedra, avhumanisera, utesluta, attackera, hota eller hetsa till hat, rädsla eller våld mot en grupp eller individ baserat på ras, etnicitet, nationellt ursprung, immigrationsstatus, kast, religion, kön, könsidentitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, funktionshinder, allvarlig sjukdom, veteranstatus eller mot någon annan skyddad egenskap);

e. innehåller eller hänvisar till någon annans personuppgifter eller privata eller konfidentiella information (till exempel telefonnummer, platsinformation, namn, identitetshandlingar, e-postadresser, inloggningsuppgifter för vår webbplats inklusive lösenord och säkerhetsfrågor, ekonomisk information inklusive bankkonto och kreditkortsuppgifter, biometriska uppgifter och sjukjournaler, etc.)

f. orsakar eller beräknas orsaka besvär eller stress för någon annan eller som sannolikt kommer att uppröra, genera eller orsaka ett allvarliga brott mot någon annan;

g. används eller är avsett att användas för att extrahera pengar eller erhålla förmån från någon annan i utbyte mot borttag av innehåll; och/eller

h. involverar eller marknadsför tredje parts kommersiella aktiviteter eller försäljning, såsom tävlingar, lotterier och andra säljkampanjer, produktplaceringar eller reklam.

§ 7

Använd inte vår webbplats för att förfölja, mobba, misshandla, trakassera, hota eller skrämma någon annan.

§ 8

Använd inte vår webbplats för vilseledande beteende, bedriva bedrägeri eller beteende som sannolikt kan vilseleda eller lura någon annan användare.

§ 9

Gör inget som kränker våra eller någon annans rättigheter, inklusive men inte begränsat till personliga rättigheter, integritet och dataskyddsrättigheter.

§ 10

Lägg inte ut eller skicka något innehåll som är skräppost.

§ 11

Använd inte andra medier eller metoder (till exempel användning av kodord eller signaler) för att kommunicera något som bryter mot denna policy.

§ 12

Reproducera inte, skriv inte ut, distribuera inte, försök inte att ladda ner, modifiera inte, skapa inte härledda verk av, visa inte offentligt, utför inte offentligt, publicera inte på nytt samt ladda inte ner, lagra inte eller överför innehåll från vår webbplats.

§ 13

Introducera inte medvetet några virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material vars innehåll är eller kan vara ondsint eller tekniskt skadligt.

§ 14

Inte dekompilera, demontera, backkonstruera eller på annat sätt försöka upptäcka eller härleda källkoden till vår webbplats.

§ 15

Använd inte vår webbplats på ett sätt som kan påverka våra system eller säkerhet negativt eller störa någon annan användares användning av vår webbplats.

§ 16

Använd inte automatiserade program, verktyg eller processer (t.ex. webcrawlers, robotar, bots, spiders och automatiska skript) för att komma åt vår webbplats eller någon server, nätverk eller system som är associerad med vår webbplats, eller för att extrahera, samla in, skörda, ackumulera eller lagra innehåll eller information från vår webbplats.

Överträdelser av denna policy kan leda till att ditt konto stängs av eller avslutas enligt villkoren.